... náš absolvent Augustin Žídek, student University of Cambridge, přednášel ve škole o Texu

Shrnutí úspěchů v Čj za školní rok 2011/2012

Ve školním roce 2011–2012 se studenti našeho gymnázia zúčastnili mnoha soutěží, ve kterých dosáhli výborných výsledků.

Anežka Sanitrová získala 1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce a postoupila do krajského kola. Její slohová práce byla otištěna ve sborníku nejlepších prací studentů Moravskoslezského kraje. V okresním kole recitační soutěže obsadila Anna Rousková 1. místo a Klára Božoňová 3. místo, v soutěži v umění komunikace Mladý Demosthenes získala Klára Božoňová 2. místo.

V Ostravě proběhla celonárodní soutěž Veršujeme jako o život, kde se Anna Šafářová umístila na 3. místě a čestná uznání si přivezli Jakub Kantor a Stephanie Satinská. V květnu byly v Praze vyhlášeny výsledky národního kola literární soutěže o cenu Waltera Sernera, slavnostního večera v Národním divadle se zúčastnila Anežka Sanitrová, jejíž povídka se dostala mezi dvacet nejlepších z celkového počtu 400 přihlášených textů. Výrazného úspěchu dosáhla Kateřina Rečková, v literární soutěži Cemach (soutěž české mládeže v poznávání Izraele) získala v národním kole 3. místo.

Pět studentů (Dagmar Bendová, Pavel Valach, Pavel Walek, Tereza Fialová, Ivo Saniter) obdrželo čestné uznání za překlad v mezinárodní překladatelské soutěži Juvenes translatores. Soutěž je každoročně vyhlašována v Bruselu, probíhá v celé Evropské unii v jeden stanovený den, texty v angličtině, němčině, francouzštině jsou do škol zasílány internetem. Studenti překládají do mateřského jazyka, časový limit je stanoven na dvě hodiny.

Matematicko-fyzikální fakulta v Praze pořádá velmi zajímavou lingvistickou soutěž Pralinka, v celorepublikovém finále získaly Karolína Bretová a Marie Hlavačková čestné uznání.

Všem studentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla