... tradiční celoškolní sportovní turnaje v malé kopané a v odbíjené

Mimořádný úspěch Martina Zmitka

Student současné 5.A Martin Zmitko už dvakrát zvítězil v krajském kole soutěže v programování. Tím postoupil do celorepublikového – ústředního – kola, kde se loni umístil na krásném devátém místě a letos v červnu dokonce na místě čtvrtém!

Martin už dávno svojí pílí přeskočil úroveň programování v základním kurzu výuky informatiky a těchto skvělých úspěchů dosáhl ve speciální kategorii programování mikrořadičů, na kterou se soustředí spíše studenti odborných škol. Zároveň se už několik let učí programovat pomocí korespondenčního semináře z programování, který připravuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Martinovi gratulujeme k vynikajícím úspěchům a naší škole přejeme, aby se třeba stal inspirací i pro další zájemce o informatiku.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla