... náš student J. Svoboda dva roky na Mezinárodní matematické olympiádě (Argentina, Kolumbie). Přivezl bronzovou medaili.

Úspěchy v českém jazyce a literatuře

V pátek 5. dubna se uskutečnilo školní kolo soutěže v mluveném projevu s názvem „Problém, který se týká i mě“. Šlo vlastně o jakési rozřazovací klání mezi studenty 3. A a 1. B – soutěž je totiž určena žákům 1. ročníků.

Všichni soutěžící se zhostili svého úkolu opravdu se ctí a předvedli chvályhodné výkony. Dozvěděli jsme se, co trápí dnešní „náctileté“ – např. vztahy lidí na vesnici, mezi věřícími, vztah k handicapovaným, k hudbě, ke kouření či k zodpovědnosti mladých.

Porota nakonec určila následující pořadí:

Na první příčku vystoupala Martina Procházková ze 3. A (na obrázku vpravo), jako druhý skončil Pepík Hovjacký z 1. B a třetí místo vybojovaly srovnatelnými výkony dvě studentky – Veronika Virta ze 3. A a Tereza Košařová z 1. B. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme jim za jejich výkony. Prvním dvěma budeme držet pěsti 16. dubna v okresním kole ve Frýdku-Místku.


Druhý úspěch v ČJL jsme zaznamenali na poli literárním, tentokrát dokonce v celonárodním měřítku. Organizátoři z Wichterlova gymnázia v Ostravě - Porubě navázali na tradice soutěže O cenu Františka Sokola Tůmy a vyhlásili na podzim už 4. ročník internetové soutěže „Veršujeme jako o život“, letos na téma „Máme rádi zvířata“. Soutěží se v tvorbě limericků. Je to drobná básnická forma (krátký pětiveršový útvar s pevným rýmovým schématem aabba), kterou proslavil anglický básník Edward Lear. Nejde o báseň vážnou, námět je naopak založen na vtipu, grotesce, nadsázce a nesmyslu. Může být tedy nejen humorná, ale dokonce i přidrzlá, satirická, sarkastická... A jak se to našim studentům podařilo?? Z naší školy jsme zaslali téměř dvě desítky básní. Úspěšní jsme byli v I. kategorii (základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií). Z více než 140 básní z celé republiky jsme dosáhli na příčky nejvyšší!!!

Barbora Přečková z 2. A obsadila ve velké celonárodní konkurenci 1. místo, Silvie Illésová z 1. A 2. místo. Na obrázku s předsedkyní poroty paní Lydií Romanskou, známou ostravskou básnířkou (Barča vpravo, Silvie vlevo).

Soutěž má vlastní webové stránky, které naleznete zde. Na nich si můžete přečíst všechny limericky od stovek (!) soutěžících. Porotci vybrali několik desítek zdařilých básní a vytvořili opět sborníček nejlepších limericků. Do tohoto „reprezentativního vzorku“ prací z gymnázií v Ostravě – Porubě, Písku, Týnu na Vltavou, Prostějově, Brně či Bílovci se probojovali i další dva studenti Gymnázia z Frýdlantu n. O. – Jana Menšíková a Jakub Kantor ze 2. A. Zde je malá ochutnávka jejich prací:

„Mami, já chci slepici!“
„Dojdu ti na tržnici.“
Máma už jde z tržnice,
z tašky visí slepice.
„Mami, já chtěl žijící!!!“
/BARČA/
Páv					
Samý skvost a samá pýcha,
přesto však si jenom vzdychá.
Více očí prý víc vidí,
Jemu ale něco chybí -
jenom sám pro sebe dýchá.
/SILVIE/
Máme rádi zvířata,
opeřená, chlupatá,
v boudě, taky na klíně,
na omáčce, na víně...
Srdce máme ze zlata!
/JAKUB/
Ačkoli mě vytáčí,
pes je přítel nejdražší.
I když občas něco rozlil,
skříně zdrápal, vázu rozbil,
stejně ho mám nejradši.
/JANA/

Ve středu 10. dubna se v Ostravě uskuteční krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Zde máme taktéž jedno „želízko v ohni“ – vítězku kola okresního Marušku Hlavačkovou z 5. A. Budeme jí držet pěsti, aby se jí podobně jako už kdysi podařilo probojovat do kola národního.

Za PK ČJ – Marie Čupová

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla