... v únoru 2013 nás navštívili studenti partnerského Gymnázia ve Friedlandu v Německu

Oznámení o konání doplňujících voleb do Školské rady

Hned v září se budou konat doplňující volby do Školské rady při našem gymnáziu (volba dvou členů rady, kteří budou zastupovat žáky gymnázia, nebo zákonné zástupce nezletilých žáků). Volit mohou zletilí žáci gymnázia a zákonní zástupci nezletilých žáků. Čtěte prosím dále...

Oznámení o konání doplňujících voleb do Školské rady při Gymnáziu, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvkové organizaci

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561 z roku 2004 Sb. a na základě volebního řádu Školské rady schváleného Radou Moravskoslezského kraje se budou konat doplňující volby do Školské rady při Gymnáziu, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvkové organizaci, ze zástupců z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

Obracíme se na žáky, nebo zákonné zástupce nezletilých žáků, aby navrhli vhodné kandidáty na funkční období 2011 – 2014 a ty pak nahlásili prostřednictvím svého třídního profesora volební komisi, a to do pátku 13. září 2013.

Organizace doplňujících voleb

Volba dvou členů rady, kteří budou zastupovat žáky gymnázia, nebo zákonného zástupce nezletilých žáků.

Volební komise:

  • předseda: Mgr. Barbara Kijonková
  • členové: Mgr. Aleš Nezhoda, Mgr. Ivo Tošenovjan

Termín voleb: 30. září 2013

Zveřejnění kandidátů: 16. září 2013

Vydání volebních lístků: 18. září 2013

Forma voleb: korespondenční

Osoby oprávněné k volbě: zletilí žáci gymnázia a zákonní zástupci nezletilých žáků

Věříme, že se zúčastníte korespondenční volby člena Školské rady při Gymnáziu, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvkové organizaci a že ve stávajícím funkčním období bude školská rada plnit důležitou roli v systému samosprávy.

Žádáme, abyste hlasovací lístky vrátili prostřednictvím třídních profesorů nejpozději do 30. září 2013 do 12:00 hodin. Později došlé hlasovací lístky budou považovány za neplatné.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí 30. srpna 2013

Ing. Petra Schwarzová, ředitelka školy

Originální oznámení voleb ve formátu pdf

Seznam kandidátů

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla