... náš student Lukáš Červenka laureátem Ceny Jaroslava Heyrovského

Změny ve školské radě od září 2013

Školskou radu (ŠR) i v letošním školním roce tvoří 6 členů, jak stanovuje usnesení rady kraje č. 89 z 20. července 2011. Období působnosti rady je tříleté, poté se členové nově volí.

Dosavadní ŠR působila na našem gymnáziu od školního roku 2011/12. V září t. r. rezignovala na členství v radě předsedkyně Ing. Vargová, student Adam Folvarčný odmaturoval. Obě místa byla po doplňujících volbách v září 2013 doplněna o nové členy. Ve ŠR je tedy opět 6 zástupců:

  • 2 jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Eva Eschingerová, prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.

  • 2 zvolení pedagogy školy: PhDr. Jana Sanitrová, Mgr. Martin Pánek

  • 2 zvolení zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků: Ing. Renáta Vajčnerová, Šárka Grabovská

Ustavující schůze nové školské rady se konala 8. 10. 2013 - viz zápis z jednání. Členové byli seznámeni s výsledky voleb (dle volebního protokolu). Do funkce předsedkyně byla zvolena Ing. Renáta Vajčnerová.

Vedení školy děkuje Ing. Radomíře Vargové a Adamu Folvarčnému za práci pro školu.

 

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla