... náš tým se několik let výborně umísťuje v celorepublikové matematické soutěži Náboj

Oslavy 60. výročí založení školy za námi

V pátek 10. října 2014 nastal pro naši školu dlouho očekávaný den, na nějž jsme se se vzrůstající intenzitou připravovali v podstatě od počátku letošního školního roku: oslava šedesátých „narozenin“ frýdlantského gymnázia.

Od samého rána bylo všechno jinak – žáci nespěchali na vyučování na sedmou hodinu, nýbrž vyspaní, odpočatí a ve slavnostním oděvu se v 9 hodin sešli v sále místní základní umělecké školy, kde byli prvním obecenstvem a prvními kritiky programu, jehož tvůrci a aktéry byli jejich spolužáci.

Po návratu do budovy gymnázia měli všichni posledních pár chvil na to, aby třídy, chodby a další prostory připravili pro první návštěvníky Dne otevřených dveří. Vážíme si všech bývalých studentů, že na své gymnázium nezapomněli a že spolu s námi přišli oslavit toto kulaté výročí. Bylo hezké pozorovat hloučky diskutující nad vybledlými fotografiemi a sledovat rozzářené tváře při nečekaných setkáních.

Školu přišla navštívit i celá řada bývalých pedagogů, pro něž léta na frýdlantském gymnáziu byla významnou a nezapomenutelnou etapou jejich života, a tak pokud jim to věk a zdravotní stav dovolí, nevynechají jedinou příležitost, aby si ji připomněli. Za tato setkávání jsme vděčni, neboť ctíme velké pedagogické osobnosti, které zde v minulosti působily.

Někteří návštěvníci opustili gymnázium krátce před čtvrtou hodinou, aby se mohli zúčastnit v kapli Domova seniorů, v první budově gymnázia, slavnostní mše celebrované bývalým studentem gymnázia P. Karlem Rechtenbergem, a poté se připojili k ostatním divákům v sále ZUŠ Leoše Janáčka, kde bylo už všechno připraveno na vyvrcholení oslav – slavnostní žákovskou akademii.

Po tradiční studentské hymně Gaudeamus igitur zahájily akademii projevy paní ředitelky Ing. Petry Schwarzové, paní starostky RNDr. Heleny Pešatové, předsedy školské řady prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc., a ředitele partnerské školy v německém Friedlandu pana Heika Böhnkeho. Další program ukázal především, jak všestranní naši studenti jsou a čemu všemu a na jak vynikající úrovni se věnují ve svém volném čase. Odměnou jim byl srdečný potlesk diváků. Takže jen nešťastná náhoda nakonec (závada na elektroinstalaci a kvůli tomu předčasné ukončení akademie) vrhla malý stín na jinak vydařené oslavy. Naštěstí se nikomu nic nestalo a píseň, která ještě měla zaznít – neoficiální hymna gymnázia Sluneční hrob - nakonec přece jen zazněla: na nádvoří ZUŠ, venku, pod černou oblohou… Jak stylové!

Fotografie z Dne otevřených dveří a z akademie si můžeteprohlédnout zde.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla