... v únoru 2013 nás navštívili studenti partnerského Gymnázia ve Friedlandu v Německu

Čekání na Godota

„Spal jsem, zatímco jiní trpěli?“ - Tak se ptá Vladimír, jedna z hlavních postav Beckettova dramatu Čekání na Godota, jež posloužilo režisérovi Divadla Petra Bezruče Štěpánu Páclovi k tomu, aby studentům 6. A a 4. B přiblížil princip absurdního divadla. Workshop na téma absurdní drama se v naší škole uskutečnil 16. října 2014.

Maturanti mohli v diskusi s panem režisérem (a zároveň uměleckým šéfem DPB) prohloubit své znalosti o divadelní tvorbě, zamyslet se nad zmiňovaným dramatem a také si ve spolupráci s herečkou DPB Sarah Haváčovou vyzkoušet své dramatizační schopnosti na stěžejních dialozích hry.

Drama Čekání na Godota vzniklo sice už v 50. letech minulého století, ale stále diváky zneklidňuje tím, jak pravdivě vypovídá o nás - lidech postmoderní doby. Autor promlouvá k publiku především v symbolické rovině, proto je hra divácky náročnější a nabízí více interpretací. Jednu z nich předestřel našim studentům i pan režisér: Čekání na Godota má mimo jiné i náboženský podtext - v sekularizované evropské společnosti odkazuje k tématům, která jsou vlastní náboženské oblasti: smysluplnost života, potřeba ukotvení současného člověka v duchovní oblasti i potřeba naděje.

„Spal jsem, zatímco jiní trpěli?“ ptá se Vladimír. Je nasnadě, že jeho otázka směřuje i k nám... „Spíme“, zatímco jiní trpí, zavíráme oči před trápením a potřebami druhých jen proto, že máme svých starostí dost, nebo proto, že jde o záležitost včerejška a dnes je dnes? Jdeme nekompromisně cestou svých vlastních zájmů a ztrácíme dobrovolně své lidství, abychom pak spolu s Vladimírem a Estragonem nad touto ztrátou bědovali a čekali na spasení? Jaký obraz nabízíme my dospělí mladým lidem? Posuďme sami.

Jana Myslikovjanová 

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla