... tradiční celoškolní sportovní turnaje v malé kopané a v odbíjené

Přístupový terminál PSi 50

Vzhledem k přibývajícímu počtu drahých audiovizuálních pomůcek a ke stále se opakujícím krádežím jsme se rozhodli nainstalovat na vchodové dveře do šaten docházkový systém PSi 50, který nezpracovává ani neuchovává citlivé údaje svých zaměstnanců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Používání tohoto terminálu je tedy přípustné i bez souhlasu subjektu údajů (zaměstnanců, rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků).

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla