... tradiční celoškolní sportovní turnaje v malé kopané a v odbíjené

Exkurze na světovou výstavu Titanic

Dne 29. 1. 2019 žáci naší školy navštívili světovou výstavu Titanic v Brně. Expozice představuje reálné prostory legendárního plavidla, které v roce 1912 kleslo na dno Atlantiku.

Na výstavě žáci mohli vidět několik stovek originálních exponátů, které byly vytaženy ze dna oceánu. Dále pak procházeli skutečnými kajutami, salonky i částí strojovny lodi Titanic. Zajímavý byl také dotek ledovce či možnost vyfotografování se na přídi lodi.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla