... interaktivní pomůcky v areálu fyziky

Informace pro rodiče uchazečů o studium

Upozorňujeme rodiče, že výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách a na dveřích školy v pondělí 29. dubna ve 14 hodin. Od 8 do 12 h je možno na sekretariátu nahlédnout do spisu (= seznámit se s výsledky testů). Sdělování výsledků telefonicky není možné, proto je volání na sekretariát bezpředmětné. Prosíme o pochopení.

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout na sekretariátě školy a přitom odevzdat zápisový lístek.

Rozhodnutí o nepřijetí se zasílá písemně poštou (popř. datovou schránkou). Toto rozhodnutí se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno poslat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (tj. ode dne, kdy zákonný zástupce rozhodnutí převzal doma nebo na poště). Odvolání se podává ředitelce školy.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla