... náš student Lukáš Červenka laureátem Ceny Jaroslava Heyrovského

Nová chemická laboratoř

V říjnu letošního školního roku byl zahájen provoz v nové chemické laboratoři, která byla zbudována v místě původní laboratoře z 80. let minulého století.

Přestavba započala na konci června vystěhováním veškerého vybavení původní laboratoře a skladu chemikálií včetně demontáže laboratorních stolů, digestoře a starých nevyhovujících skříní k uskladnění chemikálií. Během letních prázdnin byly provedeny nové rozvody vody a elektřiny a v obou místnostech byla položena nová podlaha. Následovalo vymalování, natření radiátorů a konečně v září montáž nového nábytku a zpětné nastěhování chemikálií a laboratorních pomůcek do nových prostor.

Dnes jsou sklad chemikálií a laboratoř již plně funkční a slouží žákům nižšího i vyššího stupně gymnázia jak v hodinách chemie, tak především v hodinách chemického praktika a volitelného semináře z chemie. Žáci mají k dispozici 16 pracovních míst u laboratorních stolů a 16 pracovních míst u školních lavic. Součástí laboratoře je nová moderní digestoř, bílá tabule a nový dataprojektor.

Hlavním cílem celé akce bylo zvýšit kvalitu vzdělávání žáků především v praktických dovednostech a efektivně propojit získané teoretické poznatky s praktickou činností v návaznosti na podnícení zájmu o studium přírodovědných, lékařských a technických oborů.

Laboratoř i sklad chemikálií byly zbudovány v celkové hodnotě  1 200 000 Kč. 

Naši  novou laboratoř si můžete prohlédnout na Dni otevřených dveří školy, který se uskuteční dne 27. 11. 2019. 

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla