... 1. místo v okresním kole dějepisné olympiády Mladý historik obsadila naše studentka Jana Menšíková

Projektový den na katedře geoinformatiky VŠB

      

Dne 31. října se skupina studentů naší školy účastnila projektového dne organizovaného v rámci projektu Erasmus+.

Studenti již dříve měřili ve Frýdlantě nad Ostravicí hladinu hluku a výsledky tohoto měření následně zpracovávali na katedře geoinformatiky Vysoké školy báňské. Používali k tomu program ArcGIS, pomocí kterého vytvořili hlukovou mapu, v níž barevně vyznačili místa s různě vysokým hlukovým zatížením. Účastníci projektu sami navrhli způsoby odhlučnění města a vytipovali nejvhodnější místo pro stavbu protihlukové bariéry. S výsledky se můžete seznámit na následujícím odkazu.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla