... naši studenti zvítězili v Gastrosoutěži Bonjour la France 2013, pořádané Francouzskou aliancí v Ostravě

Cieszyn trochu jinak

Příjemný den pod dozorem profesorky Genserové a profesora Bjolka strávila třída 3. A frýdlantského gymnázia exkurzí v polském Těšíně. Studenti měli předem domluvenou návštěvu tiskařského „Muzea Drukarstwa“. Pro zpestření celodenního programu byla naplánována také prohlídka tamního židovského hřbitova a dalších klenotů města.

Osmého listopadu v 6:55 se převážná část studentů sešla na frýdlantském nádraží, odkud se vlakem vypravili do Frýdku-Místku. Tam se při přestupu na spoj do Českého Těšína přidala i zbylá část třídy. Po bezmála tři čtvrtě hodině jízdy všichni vystoupili z vlaku a zamířili na hraniční přechod do Polska.

První zajímavostí, která na sebe přitáhla pozornost studentů, byl okrasný litinový altán, vystavěný na počest zakladatelů Těšína – bratrů Bolka, Leška a Těška. U něj se pak ujal slova profesor Bjolek, aby své třídě barvitě vylíčil jejich příběh.

Když hodiny na kostelní věži odbily desátou, vstoupila celá výprava do budovy tiskařského muzea. Tam si pak všichni z úst pana Karola vyslechli velice zajímavou přednášku, která popisovala historický vývoj tiskárny.

Studenti se tak dozvěděli spoustu zajímavostí o samotných začátcích firmy, jejích majitelích a samozřejmě také o technickém pokroku tisku. Každý si mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jak složitá musela práce v tehdejších podmínkách být – jednotlivá písmena byla povětšinou velmi drobounká, odlévaná z olova a jediné světlo navíc poskytovaly pouhé petrolejové lampy. Věk dělníka tak pro tyto podmínky mnohdy nepřesáhl ani padesát let.

O několik roků později byl vynalezen stroj, který dělníkům práci v mnoha ohledech usnadnil. Zaměstnanec vyťukával do obří klávesnice jednotlivá písmena, ta pak byla řazena do samostatných řádků. Stroj následně automaticky vytvořil olověný odlitek článku, popř. celé stránky. Výhodou této metody byla možnost opakovaného použití odlévaného materiálu.

Neméně poutavé bylo také vyprávění o knihvazačství či konečném zdobení vazby samotné. Přesto, že se jednalo o práci velmi zajímavou, nebyla vůbec jednoduchá. Knihy byly vázány složitě po jednotlivých stránkách a není se tedy čemu divit, že tato činnost zabrala mnohdy i několik hodin.

Závěrem návštěvy muzea si studenti mohli vyzkoušet jednu z výtvarných metod tisku – linoryt. Všichni se s neskrývaným zájmem pustili do práce, jejímž výsledkem se stala vzpomínka v podobě malého obrázku, který si pak žáci odnesli domů.

Dalším bodem programu byla prohlídka dvou židovských hřbitovů. Atmosféra celého místa dýchala ponurostí a při pohledu na jednotlivé náhrobky tak běhal mnohým mráz po zádech. O to příjemnější pak byla prohlídka Piastowské věže s rotundou svatého Mikuláše.

Znaveni spoustou rozmanitých poznatků se všichni dotrmáceli k nádraží v Českém Těšíně, odkud vlakem zamířili zpět ke svým domovům.

Martina Procházková, 3. A, listopad 2012

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla