... tradiční celoškolní sportovní turnaje v malé kopané a v odbíjené

Důležité informace

Upozornění!

V současné době se začíná budovat tělocvična naší školy. V souvislosti s tím dojde do konce dubna ke kácení stromů – nejen na staveništi, ale i na náměstí T. G. Masaryka.

Na oplocené staveniště je vydán přísný zákaz vstupu! Žádáme studenty, aby dbali zvýšené opatrnosti a v blízkosti stavby se zbytečně nevyskytovali.

Druhé sdělení se týká naší jídelny Scolarest:

Jelikož se ze strany studentů objevily námitky (většinou neopodstatněné) vůči kvalitě, složení, úpravě či množství jídla ve školní restauraci, především v době mezi 13.30 – 14.00 h, upozorňuji všechny žáky i zaměstnance školy na možnost objednávek jídla prostřednictvím internetu. Tento pohodlný on-line způsob nikoho nezatíží a zaručí strávníkovi, že jídlo, které si objednal, určitě dostane i v závěru provozní doby jídelny. Nezapomeňte ovšem také na to, že objednaná strava musí být odebrána – v opačném případě toto jídlo stejně zaplatíte.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla