... 1. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce obsadila naše studentka Tereza Košařová

Kurz první pomoci

Ve dnech 23. a 24.1. se žáci 4.-6.A a 2.-4.B  zúčastnili praktického kurzu laické neodkladné první pomoci pod vedením dvou studentek Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Pavlíny Gavlasové (maturantka gymnázia v roce 2017) a Valérie Frýbortové. Samotným tématem kurzu byl PŘÍSTUP K BEZVĚDOMÉMU A NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE.

Na začátku každého školení byla vysvětlena důležitost první pomoci a předvedena názorná ukázka správného přístupu k bezvědomému člověku, zhodnocení dýchání, zprůchodnění dýchacích cest, zavolání pomoci a následné techniky nepřímé srdeční masáže. Poté byli studenti rozděleni do skupin, v nichž bylo cílem naučit se jednotlivé kroky řetězce přežití a prakticky si procvičit situace, kdy pacient v bezvědomí dýchá, ale i když nedýchá a je třeba zahájit resuscitaci. Tyto modelové situace byly procvičeny jak u dospělého, tak u malého dítěte. Následně byl představen i automatický externí defibrilátor a jeho využití. Na závěr byly prodiskutovány situace, s kterými se lze setkat v každodenním životě, a to cévní mozková příhoda, bodnutí hmyzem u alergika, hypo/hyperglykemický šok, dušení, krvácení atd. Po celou dobu kurzu byli žáci velmi aktivní a zvídaví, měli spoustu doplňujících otázek týkajících se nejrůznějších situací v rámci poskytování první pomoci.

Velký dík patří paní profesorce Rymlové a Vaškové, které pomohly s organizací a uskutečněním kurzů.

Za studentky LF MUNI Pavlína Gavlasová

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla