... 1. místo v okresním kole dějepisné olympiády Mladý historik obsadila naše studentka Jana Menšíková

Informace k zavedení mimořádných opatření ve školách a školských zařízeních všech zřizovatelů v Moravskoslezském kraji

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého: 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

-          osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

-          osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené budou žáci našeho gymnázia až do odvolání vyučováni prostřednictvím internetu. Škola zůstává pro žáky zavřená, nebudou se konat ani přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla