... náš student J. Svoboda dva roky na Mezinárodní matematické olympiádě (Argentina, Kolumbie). Přivezl bronzovou medaili.

Aktuální informace k maturitním zkouškám 2020

 1. Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách.
 2. Konkrétní časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo. 
 3. Maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020.
 4. Časový prostor mezi otevřením škol a konáním maturitní zkoušky bude využit k přípravě žáků k maturitě.
 5. Volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“ – je na úvaze ředitele školy. 
 6. K maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák maturitního ročníku, který v termínu v souladu se školským zákonem (tedy do 1. prosince 2019) podal úplnou přihlášku k maturitní zkoušce a úspěšně dokončil první pololetí maturitního ročníku.
 7. Vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku není podmínkou konání maturitní zkoušky.
 8. Ve společné části maturitní zkoušky se nebude v případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce.
 9. Didaktické testy bude hodnotit Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, ostatní části maturitní zkoušky jsou hodnoceny školou.
 10. Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají před zkušební maturitní komisí. Řádný průběh zkoušky konané před zkušební maturitní komisí zabezpečuje předseda maturitní komise.
 11. Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni úspěšného vykonání maturitní zkoušku. Pokud žák nevykoná zkoušku úspěšně, přestává být žákem školy dne 30. června 2020, jestliže se poslední zkouška konala do 30. června 2020.
 12. Lhůta pro přezkum průběhu a výsledků maturitní zkoušky začíná běžet po dni konání poslední části maturitní zkoušky a je stanovena na 20 dnů.

Společná část maturitní zkoušky

 • 2 povinné zkoušky:
  1. český jazyk a literatura (ústní zkouška + didaktický test)
  2. cizí jazyk (ústní zkouška + didaktický test) nebo matematika (didaktický test)
 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika

Profilová část maturitní zkoušky

 • 2 povinné zkoušky z  nabídky:
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Španělský jazyk
  • Ruský jazyk
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Zeměpis
  • Matematika
  • Fyzika
  • Biologie
  • Chemie
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Informatika a výpočetní technika

 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Španělský jazyk
  • Ruský jazyk
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Zeměpis
  • Matematika
  • Fyzika
  • Biologie
  • Chemie
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Informatika a výpočetní technika

Profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Žák si pro profilovou zkoušku nemůže vybrat předmět, z něhož skládal zkoušku ve společné části MZ.
Přihlášky k maturitní zkoušce musí žáci podat nejpozději do 2. prosince 2019.

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka najdete zde.

Další podrobnosti a aktuální informace k maturitní zkoušce sledujte na https://maturita.cermat.cz.

Maturitní okruhy jednotlivých předmětů

Ing. Petra Schwarzová, ředitelka školy

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla