... v celostátním kole soutěže v anglickém jazyce a konverzaci obsadila Veronika-Elisabet Virta 2. místo, v kraji byla první

Aktuality

Mimořádné opatření k výuce ve dnech 5. 10. až 16. 10.

Na základě mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě sděluje vedení gymnázia žákům a jejich rodičům, že od 5. do 18. října 2020 je nařízeno omezení provozu školy, a to následujícím způsobem:

 1. Nižší stupeň víceletého gymnázia (třídy 1. A a 2. A) se bude učit podle běžného rozvrhu prezenčně.
 2. Vyšší stupeň víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium přecházejí na povinnou distanční výuku. Bude pro ně připraven zvláštní rozvrh online hodin a kromě toho budou samostatně pracovat v prostředí Google Classroom.

Výňatek z příslušného mimořádného opatření viz níže:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (…) nařizuje (…)

 1. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
  • povinné školní docházky;
  • praktického vyučování a praktické přípravy;
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
  • praktických škol jednoletých a dvouletých.
gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla