... zahraniční zájezdy studentů do zemí Evropy i do USA

Ustavení školního parlamentu na naší škole

30. září se konala historicky první schůze našeho školního parlamentu. Tehdy jsme se poprvé sešli a vyjasnili si, z čeho bude naše činnost sestávat. Školní parlament se skládá ze zástupců všech tříd gymnázia a slouží jako komunikační most mezi studenty a vedením. Nikdo totiž nemůže znát starosti studentů víc, než studenti sami, a proto si dovoluji říct, že vznik tohoto orgánu všichni uvítali.

13. listopadu se pak on-line formou uskutečnila druhá schůzka, na které si parlament zvolil logo a uvítal mimo jiné hosty – naše spolužačky Michaelu Čárkovou a Lucii Bendovou, se kterými diskutoval chystanou akci Frýdlantská vnoučata.

Osobně si myslím, že je školní parlament skvělý nápad, který má potenciál zpříjemnit studium všem našim studentům a děkuji proto jak studentským zástupcům, tak vedení školy, zejména paní ředitelce a paní profesorce Rymlové, bez jejichž účasti by parlament nemohl fungovat.

Více informací o školním parlamentu naleznete v odkazu Školní parlament v sekci PRO STUDENTY našeho školního webu.

František Miroslav Škola – předseda

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla