... vynikající úspěchy studentů (titul Česká hlavička, účast na Mezinárodní matematické olympiádě, SOČ)

Aktuality

Aktuální informace pro uchazeče o vzdělávání

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 se uchazeči o vzdělávání umožní přítomnost u přijímací zkoušky, pouze pokud

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
  • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem, a tato škola je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Tento doklad lze nahradit:

  1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem o negativním výsledku PCR testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, pokud od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč požadovaný doklad nepředloží, účast na přijímací zkoušce mu nebude umožněna.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla