... náš tým se několik let výborně umísťuje v celorepublikové matematické soutěži Náboj

Pro budoucí studenty

Adaptační kurz pro studenty prvních ročníků

Adaptační kurz kromě dalších výhod především pomáhá při seznámení budoucích studentů a je důležitý kvůli dobré atmosféře ve vznikající třídě. Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením MZ a MŠMT se letošní adaptační kurz bude konat pouze v době běžného školního vyučování. Žáci potřebují pohodlné oblečení a svačinu, na oběd lze jít do jídelny Scolarest.

1. A – 7.–8. září

1. B – 9.–10. září

Přijímací řízení

Informace o přijímacích zkouškách najdete v sekci "STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE -> Přijímací řízení".

Pro budoucí studenty čtyřletého programu

Přiložíme doporučený seznam učebnic a studijní literatury

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek

Měl-li váš syn (vaše dcera) vývojovou poruchu učení (dyslexii, dysgrafii, dysortografii...), je potřebné provést na vaši žádost nové kontrolní speciální pedagogické vyšetření.

Je nutno se objednat v Pedagogicko-psychologické poradně ve Frýdku-Místku (telefon 558 432 084, 558 644 750).

Závěrečnou zprávu předložte výchovnému poradci školy do konce září.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla