... práce našich studentů - internetové stránky o procesu s dr. Miladou Horákovou

Druhé místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti získala Jana Menšíková

V úterý 12. května 2016 se na Vysoké škole báňské v Ostravě konalo krajské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost. Naši školu reprezentovala Jana Menšíková, která se svou prací Neutronová aktivační analýza získala druhé místo.

Práce vznikala během jednoho roku na Institutu fyziky na VŠB pod vedením doc. Petra Alexy. Jana nejdříve vytvořila etalony. Jejich gama-spektra pak porovnávala se spektry neznámých vzorků, čímž určila jejich prvkové složení. Základním přístrojem použitým v tomto výzkumu byl neutronový generátor, jediný svého druhu v České republice, který emituje neutrony o energii 14,1 MeV.

Text práce si můžete přečíst ZDE.

Janě blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

bjo

 

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla