... náš student Josef Svoboda je laureátem ceny Praemium Bohemiae

Zaměstnanci školy

Pedagogové

Ing. Petra Schwarzová – ZSV – ředitelka školy

PhDr. Jana Krenželoková – Čj, Nj – zástupkyně ředitelky

PaedDr. Šárka Šubertová – Z, Tv – výchovná poradkyně školy, zástupce TU 6. A

Mgr. Lucie Hoffmanová – ZSV, Tv – metodik prevence, třídní učitelka 3. A

Mgr. Lukáš Bjolek – M, F – zástupce TU 1. B

Mgr. Dagmar Drábková – Čj, Vv – třídní učitelka 3. B

Mgr. Danuše Eliášová – Ch, Bi – zástupce TU 3. A

PhDr. Zdeňka Genserová – Čj, Nj – zástupce TU 5. A

Mgr. Karla Gorná  M, Bi, Aj – zástupce TU 2. B

Mgr. Jana Grzymková – Aj, Frj – zástupce TU 2. A

RNDr. Miroslava Hermanová – M, Ch – třídní učitelka 5. A

Mgr. Barbara Kijonková – Aj, ZSV – třídní učitelka 4. B

Mgr. Jan Lukša – Aj, Hv – třídní učitel 1. A

Mgr. Soňa Macurová – Frj, Aj, Šp – zástupce TU 3. B

Mgr. Kateřina Nitková – Čj, D – třídní učitelka 3. A

Mgr. Martin Pánek – Z, Tv – třídní učitel 1. B

Mgr. Magda Pavlicová – Nj, Tv – zástupce TU 4. A

Mgr. Daniel Raška – F, Z – zástupce TU 1. A

Mgr. Pavlína Rymlová – D, ZSV – třídní učitelka 6. A

Mgr. Dita Říhová – Frj, It – zástupce TU 4. B

Bc. Pavla Skotnicová – asistentka pedagoga

Mgr. Josef Svoboda – M, F, IVT

Mgr. Irena Svobodová – M, F

Mgr. Markéta Šoferová – Bi, Ch

Mgr. Eva Virta – Aj, Čj – třídní učitelka 2. B

Mgr. Jan Volf – Čj, D – třídní učitel 2. A

Správní zaměstnanci

Bc. Jana Šmírová – ekonomka, personalistka a mzdová účetní školy

p. Věra Šindlerová, DiS. – asistentka vedení školy, matrikářka

Bc. Pavel Chýlek – technik IT

p. Iveta Fryčová – školnice

p. Ludmila Kurečková – uklízečka

p. Zdenka Mohelníková – uklízečka, správce tělocvičny

p. Olga Sedláková – uklízečka

p. Markéta Zhorelová – uklízečka

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla